Nebankové pôžičky

Tento web sa snaží prehľadnou formou poskytnúť informácie o nasledujúcich typoch nebankových pôžičiek: pôžičky bez registra, pôžičky bez potvrdenia príjmu, pôžičky hneď, pôžičky do 24 hodín, pôžičky na zmenku alebo pôžičky on-line.

Pôžičky bez registra sú určené pre žiadateľov, ktorí majú záznam v bankovom registri klientov. Bankový register zhromažďuje informácie o úverových vzťahoch medzi bankami a klientmi. Je zdrojom informácií o prípadných problémových zákazníkoch. Ak máte záznam v bankovom registri, ak sú pre Vás obvykle bankové pôžičky nedosiahnuteľné. Dá sa takto požičať až sto tisíc Sk

Pôžičky bez potvrdenia príjmu sú skôr poskytované nebankovými subjektmi. Najviac sú používané ženami na materskej dovolenke a nezamestnanými. Často sa v týchto typoch pôžičiek ručí nehnuteľnosťami, hnuteľnými vecami alebo zmenkou. Pôžičky bez potvrdenia príjmu sú vystavené veľmi rýchlo.

Pôžičky hneď (niekedy tiež označované ako pôžičky do 24 hodín, rýchla pôžička) sú spôsobom, ako veľmi rýchlo získať potrebné financie. Peniaze máte prakticky ihneď. Pri posudzovaní žiadosti sa nenahliada do registru. Pôžičky ponúkajú i banky - tie však register samozrejme kontrolujú.

Pôžičky do 24 hodín sa dajú získať od banky i od nebankových subjektov. Sú vybavované veľmi rýchlo, avšak s vyšším úrokom. Dajú sa zariadiť i cez telefón a Internet. Niekedy sú označované ako spotrebiteľský úver. Pri ich poskytovaní nebankové inštitúcie nenahliadajú do bankového registru.

Nebankové pôžičky na zmenku sú určené pre prípady, keď žiadateľ má záznam v bankovom registri. V prípade pôžičky na zmenku môže i tak získať peniaze rýchlo a v hotovosti. Ručí sa samotnou zmenkou. Tieto pôžičky majú najvyššiu mieru rizika a úroková miera je tiež najvyššia. Nie je nutné dokladať výšku príjmu.

Pôžičky on-line sú populárne vďaka Internetu. Poskytujú ich banky i nebankové subjekty. Doklad o výške príjmu je nutný, v prípade vyššej čiastky sa ručí nehnuteľnosťou alebo ručiteľom.